Ông Đinh La Thăng: Xử nghiêm người làm chính quyền mất uy tín